Wij gebruiken cookies om u zo comfortabel mogelijk op onze website te laten navigeren. Als u klikt op “accepteren” en uw cookie-instellingen niet wijzigt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. U kunt deze instelling te allen tijde weer veranderen. Bijkomende informatie

DIN-norm? Daaraan wordt voldaan.

Licht in de badkamer en meer

Voorschriften voor vochtige ruimtes

De badkamer is een vochtige ruimte. Bij het ontwerpen van verlichting dienen bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen. Voor de badkamer zijn deze vastgelegd in DIN VDE 0100 deel 701

Deze norm onderscheidt 3 beschermingszones.

Zone 0

Omvat de binnenruimte van de badkuip en douchecel. Het LIPROTEC-verlichtingssysteem  incl. bekabeling wordt gebruikt in de wanden of in het plafond. Om die reden hoeft het systeem LIPROTEC geen rekening te houden met Zone 0 in vochtige ruimtes.

Zone 1

Wordt begrensd door de loodrechte oppervlakken van de badkuip of douchecel. Als er geen douchecel voorhanden is, wordt de zone begrensd door de loodrechte vlakken binnen 120 centimeter van de douchekop in ruststand (bijvoorbeeld op een stang).
In beide gevallen ligt de grens vanaf de afgewerkte vloer op een hoogte van 225 cm. Als de douchekop of de waterkraan hoger is dan de horizontale lijn van 225 cm dient deze hoogte als grens te worden beschouwd."

Zone 2

Sluit op een diepte van 60 cm aan op het gebied van zone 1. In zones 1 en 2 dient verlichting over een beschermingsniveau van minstens IP 54 (bescherming tegen waternevel uit alle richtingen) te beschikken. Als er kans is op waterstralen, bijvoorbeeld door massagestralen, is een beschermingsniveau van IP 65 (bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen) noodzakelijk. Onze LED-strips beschikken over beschermingsniveau IP 65.
In zone 2 mogen zich geen stroombronnen bevinden."